Квалифициран и изпълнителски персонал

Инженерен и технически персонал

„Бургстрой” ООД разполага със строителни специалисти с висше и средно специално образование, а именно:
Архитекти, вкл. архитект, вписан в публичния регистър по чл.165 от закона за културното наследство; строителни инженери със специалност Промишлено и гражданско строителство и Строителство на сгради и съоръжения; пътно строителство; ВиК инженер; електроинженер; строителни техници със специалност „Строителство и архитектура”.Изпълнителски състав

Фирмата разполага с опитни и квалифицирани работници за груб строеж, за довършителни работи, както и шофьори на тежкотоварни автомобили, багеристи, кранисти и такелажници. Всички работници са на постоянни трудови договори и  са с различни специалности – зидаро-кофражисти, арматуристи, зидаро-мазачи, заварчици, дърводелци, строителни бояджии, специалисти по вътрешни и външни облицовки и настилки и др. За всяка придобита специалност работниците притежават удостоверения за преминало професионално обучение. „Бургстрой” ООД има сключени задължителните според законодателството на Р България застраховки „Професионална отговорност в строителството” и „Трудова злополука” за всички работници и служители.