БУРГСТРОЙ ООД

Доверете се на професионализма

Проектиране, Строителство и Ремонти

Проектиране

„Бургстрой” ООД разполага с опитни проектанти и специализиран софтуер за разработване на инвестиционни проекти по всички части.

Строителство на жилищни и административни сгради

В дейността си „Бургстрой” ООД е построила множество хотели на територията на Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър и Созопол и четири големи жилищни кооперации в град Бургас.

Строителство на промишлени сгради

В дейността си „Бургстрой” ООД е построила няколко промишлени сгради и съоръжения. Всички те са завършени заедно с прилежащата им инфраструктура- вертикална планировка, пътища, тротоари и др.

Ремонтни работи

Специалистите на „Бургстрой” ООД са търсени за консултации и експертизи при деформирани или аварирали носещи елементи на сгради и съоръжения.

Проектиране и изграждане на паркове за възобновяеми източници на електроенергия

„Бургстрой” ООД е проектант и строител на единствената сграда в региона, която произвежда електричество не само за собствени нужди, а и за продажба на електроразпределителните дружества.