За нас

25 години качество и коректност в строителните работи

пълен инженеринг – от проучване до ключ

квалифицирани специалисти и изпълнители

съвременна строителна механизация и материална база

гарантирано качество

“Бургстрой” ООД е регистрирана през 1991 г. с основна дейност строителство и ремонт  на промишлени, обществени и жилищни обекти, инженерни съоръжения и инфраструктурата към тях.  Оттогава тя неизменно присъства в строителството както в град Бургас и областта,  така и на територията на НХК. “Бургстрой”ООД е една от фирмите основатели на Българската строителна камара. След промените в ЗУТ от 2007г  „Бургстрой” ООД изпълнява  и пълен инженеринг в строителството – предпроектни проучвания, проектиране и строителство.